ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2010

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ:
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας επίγνωση των αναγκών και των επιθυμιών του, καλείται να συμβάλει αποφασιστικά στην πορεία της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του κατάρτισης. Σε αυτή την ατομική, και πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολη, πορεία κατάκτησης νέων γνώσεων, δεν ενεργεί μόνος του, όπως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε με βάση το πρώτο συνθετικό της λέξης αυτο-μόρφωση. Ο άνθρωπος δεν δραστηριοποιείται μέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή επικοινωνία με τους άλλους, σε επαφή και ανταλλαγή με τους επίσημους ή ανεπίσημους εκπαιδευτικούς θεσμούς, με ποικίλους οργανισμούς και κέντρα κατάρτισης, ακόμη και όταν οι νέες τεχνολογίες του επιτρέπουν να μαθαίνει και να εργάζεται σε φυσική απόσταση από τους άλλους. Με αυτή την έννοια, οι διαδικασίες και οι πρακτικές αυτομόρφωσης στη σημερινή εποχή δεν σημαίνουν την απουσία των άλλων, θεσμών και ατόμων, ούτε την κοινωνική απομόνωση του καθενός ατόμου, αλλά την ενεργητική στάση του, αφού το ίδιο αποφασίζει, άλλοτε αυτοβούλως και άλλοτε κάτω από την πίεση συγκεκριμένων αναγκών, να εκπαιδευθεί. Η ενεργητική στάση συνίσταται στο ότι ο άνθρωπος καλείται να διαμορφώσει μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες (οργανισμούς, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους) το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τους τρόπους της εκπαίδευσής του.

Όμως οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθιστούν την αυτομόρφωση αναγκαία για τα άτομα των σύγχρονων κοινωνιών είναι οι νέες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις και οι συνεπακόλουθες μεταμορφώσεις της αγοράς εργασίας. Μία από τις συνέπειες αυτών των αλλαγών είναι ότι πολλά επαγγέλματα χάνουν γρήγορα την αξία και τη χρησιμότητά τους, ενώ οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τα άτομα κατέκτησαν στα πρώτα στάδια της ζωής τους καθίστανται ανεπαρκείς για το παρόν και το μέλλον. Η συνολική τεχνολογική αναδιάρθρωση της εργασιακής δραστηριότητας στερεί όλο και περισσότερο στα άτομα τη δυνατότητα να διατηρούν μία και μοναδική επαγγελματική ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής τους. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες αυτής της κατάστασης για τα άτομα, οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική πορεία τους. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στα άτομα να κατακτούν διαρκώς γνώσεις, να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους, να αποκτούν γρήγορα νέες ειδικεύσεις, δηλαδή, να εκπαιδεύονται συνεχώς. Η εκπαίδευση δεν νοείται πια ως η απλή, κανονιστική μετάδοση γνώσεων από τις μεγαλύτερες γενιές στις νεότερες, όπως την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Και τούτο επειδή, τόσο το περιεχόμενο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο και ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτήν, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές, τα δύο φύλα και τις διαφορετικές κουλτούρες των ανθρώπων, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές της καθημερινής ζωής. Η εκπαιδευτική πράξη καθίσταται επομένως μια διαδικασία που δεν περιορίζεται στο χώρο (το σχολείο) και το χρόνο (περίοδος της νεότητας), αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και πέραν των σχολικών τειχών. Αλεξάνδρα Κορωναίου, Εκπαιδεύοντας Εκτός Σχολείου, 2002 (∆ιασκευή)

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου: … οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική πορεία τους … Μονάδες 12

Β2. α) Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειμένου; (Η εκπαίδευση δεν νοείται … των σχολικών τειχών) (μονάδες 4)

β) Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της ίδιας παραγράφου του κειμένου (μονάδες 3) Μονάδες 7

Β3. α) Να γράψετε ένα α ν τ ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: ατομική, επιτρέπουν, ανεπαρκείς, διαφορετικές, επεκτείνεται. (μονάδες 5)

β) Να γράψετε ένα σ υ ν ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: συνεχή, χρησιμότητα, συνέπειες, δεξιότητες, καθίσταται. (μονάδες 5) Μονάδες 10 Β4. Να επισημάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιστημονικού λόγου στο κείμενο που σας δίνεται. Μονάδες 6

Γ1. Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε στη σημασία της αυτομόρφωσης και να προτείνετε τρόπους πραγμάτωσής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. (500-600 λέξεις). Μονάδες 40

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΕΔΩ:

 http://www.ypepth.gr/docs/them_glo_gen_c…

Tags:
11 Responses to “ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ”
 1. ΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟ

  Η σημασία της αυτομόρφωσης και να προτείνετε τρόπους πραγμάτωσής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΗΤΑΝ ΣΤΑ 4 ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ ΝΑΙ :)

 2. Το υπουργειο οπως φαινεται ξυνει πληγες.. και προετοιμαζει τους νεους για το μελλον που ερχεται…
  “Σπουδασε!” (αν μπορεις) Δουλεψε! (δεν θα μπορεις) γιατι το καλο υπουργειο φροντιζει οι γνωσεις που παιρνεις να ειναι αχρηστες στο μελλον..!! χα χα χα χα χα

  Χαιρομαι που το υπουργειο τις τελευταιες σχολικες μερες των μαθητων και μαλιστα την πρωτη μερα των εξετασεων τους οπου προσπαθουνν για το μελλον τους και οπου διακυβευεται το μελλον τους,τοτε θεωρει οτι ειναι η καταλληλη στιγμη να τους δειξει οτι δεν εχουν μελλον και οτι μεχρι τα βαθια γεραματα τους, κατι που αρχισε ηδη απο σημερα, θα αισθανονται οτι ματαιοτης ματαιοτήτων τα παντα ματαιοτης!!!

  Τι κανει το καλο υπουργειο λοιπον για ολους ?

  “…ότι πολλά επαγγέλματα χάνουν γρήγορα την αξία και τη χρησιμότητά τους, ενώ οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τα άτομα κατέκτησαν στα πρώτα στάδια της ζωής τους καθίστανται ανεπαρκείς για το παρόν και το μέλλον”
  αποτελεσμα………..
  “οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική πορεία τους.”

  Σπουδαστε μουλαρια με τις ευχες του υπουργειου!!! σας καταργει την βαση του ΔΕκα 10!!!

 3. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 4. ELINA

  ΡΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Rous Exaireseis

  Sauto TON KOSMO POY MONOS MOY Zο DEN YPARXOYN KANONES

  Σ’ αυτό ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΖΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ

  ΜΑ ΜΟΝΟ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 5. klainmain says:

  θα εχει και για την βιολογια γενικης προτινομενα θεματα?
  :P

 6. Bethleem says:

  Μήπως γνωρίζουμε κανένα θέμα σοσ για έκθεση των ΕΠΑΛ;

 7. Bethleem says:

  Κανένα θέμα έκθεσης για τα ΕΠΑΛ;

 8. ΕΙΧΑ ΔΩΣΕΙ 4 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  ΤΟ 1 ΜΠΗΚΕ (ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

  ΔΕΣ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΡΙΑ

  1> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  2> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

  3> ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΜΕ και Διαφήμιση

  ΨΑΞΕ ΣΤΟ GOOGLE ΣΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΚΕΙ ΤΑ ΛΙΓΚ

 9. Bethleem says:

  Ευχαριστώ πολύ!!!!

 10. Επειδή έπρεπε να μοιραστούμε την ευθύνη για την κρίση και παράλληλα να πούμε κι ένα μπράβο στην κυβέρνηση, έδωσαν αυτό το θέμα. Υπουργείο Δια βίου μάθησης. Τέτοια αλαζονεία ούτε στην εποχή του Λουδοβίκου του 14ου.

 11. επ.αλ says:

  ρε παιδιά που θα βρω τα ΣΟΣ θέματα εξετάσεων για επα.λ.;

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »