ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

Κεφάλαιο: Πρώτο, «Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου» (330-717)

Ερωτήσεις

ΟΜΑΔΑ Α
(Από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τις τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)

1. Να εξηγήσετε σύντομα τους όρους: αιρέσεις, σκλαβηνίες, πάροικος, δήμοι.
2. Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής να βρείτε τη μια σωστή από τις τέσσερις απαντήσεις :

1.Βυζαντινός Αυτοκράτορας του 7ου αι. που εξαπέλυσε εκστρατεία θρησκευτικού χαρακτήρα εναντίον των Περσών υπήρξε ο:
Α) Ιουστινιανός
Β) Ηράκλειος
Γ) Ιουστίνος ο Β΄
Δ) Θεοδόσιος ο Α΄ 3. Η Αγία Σοφία κτίστηκε στα χρόνια του:
Α) Ηρακλείου
Β) Ιουλιανού
Γ) Μεγάλου Κωνσταντίνου
Δ) Ιουστινιανού

2. Η Στάση του Νίκα πραγματοποιήθηκε το:
Α) 532
Β) 395
Γ) 330
Δ) 324
4. Δεν αποτελεί θρησκευτική αίρεση:
Α) Ο Μονοφυσιτισμός
Β) Ο Νεστοριανισμός
Γ) Το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα
Δ) Ο Αρειανισμός
3. Στις παρακάτω προτάσεις προσπαθήστε να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν.

I. Μετά το θάνατο του Θεοδόσιου του Α΄ το Ρωμαϊκό Κράτος χωρίστηκε σε ________________ και __________________.
II. Οι διάφορες αιρέσεις καταδικάστηκαν από τις ________________ ___________________.
III. Το 313μ.Χ. αναγνωρίστηκαν τα δικαιώματα των Χριστιανών για ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων τους με το Διάταγμα των ____________________.
IV. Ικανότατη αυτοκράτειρα και σύζυγος του Ιουστινιανού υπήρξε η ______________

4. Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές(Σ) ή Λανθασμένες(Λ) τις παρακάτω προτάσεις.

 Οι Μονοφυσίτες, προκειμένου να απαλλαγούν από τη σκληρότητα της κυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης, αποδέχτηκαν την κυριαρχία των Αράβων.
 Η οικονομική πολιτική του Πρώιμου Βυζαντινού Κράτους ήταν παρεμβατική.
 Στόχος του αντιγερμανικού κόμματος ήταν η εξουδετέρωση του γοτθικού κινδύνου στα τέλη του 5ου αι.
 Η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού ερχόταν σε σύγκρουση με το όραμα της αποκατάστασης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Δύση.

5. Σε τι οικονομική κατάσταση παρέλαβε το Βυζαντινό Κράτος ο Ηράκλειος; Θεωρείτε υπεύθυνο σε κάποιο βαθμό τον Ιουστινιανό και την οικονομική πολιτική που ακολούθησε;

ΟΜΑΔΑ Β
(Από τις τέσσερις ερωτήσεις επιλέγετε τις δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)

1. Τι γνωρίζετε για τη θεματική οργάνωση του Βυζαντίου τον 7ο αι. μ.Χ.;
2. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι ο θεματικός στρατός ήταν περισσότερο αξιόμαχος και αποτελεσματικός από το μισθοφορικό στρατό;
3. Πως κρίνετε την επιθετική στάση μερίδας Χριστιανών εναντίον των ειδωλολατρικών μνημείων και των οπαδών της αρχαίας θρησκείας; Ποιες υπήρξαν οι συνέπειες της στάσης αυτής;
4. Μελετήστε προσεχτικά το παρακάτω παράθεμα που αναφέρεται στην έναρξη της στάσης του Νίκα. Σε τι είδους ενέργειες προέβησαν οι στασιαστές και ποιες οι συνέπειες της για την πόλη της Κωνσταντινούπολης;

«Ο έπαρχος της πόλης του Βυζαντίου συνέλαβε και οδήγησε μερικούς στασιαστές στο δήμιο. Οι δύο δήμοι τότε συμφιλιώθηκαν και συνήψαν ανακωχή, άρπαξαν τους καταδικασθέντες και, αφού εισέβαλαν στις φυλακές, απελευθέρωσαν όλους εκείνους που είχαν φυλακισθεί για στάση ή άλλο παράπτωμα. Οι υπάλληλοι που υπακούουν στις εντολές του έπαρχου σφάχτηκαν ανηλεώς, ενώ οι επιφανείς πολίτες κατέφυγαν στην αντίπερα ακτή. Η πόλη πυρπολήθηκε σαν να είχε πέρασε στην εξουσία των εχθρών. .. τα λουτρά του Ζευξίππου και τμήματα των ανακτόρων από τα Προπύλαια μέχρι το λεγόμενο Οίκο του Άρεως έγιναν παρανάλωμα της φωτιάς. Πυρπολήθηκαν ακόμη και δύο μεγάλες στοές που έφταναν ως την Αγορά του Κωνσταντίνου (Forum Constantini) και πολλά άλλα οικήματα και αντικείμενα αξίας που ανήκαν σε εύπορους ανθρώπους. Ο αυτοκράτορας, η σύζυγός του και ορισμένοι συγκλητικοί κλείστηκαν στα ανάκτορα, αναμένοντας τις εξελίξεις. Οι δήμοι χρησιμοποίησαν ως σύνθημα αμοιβαίας αναγνώρισης τη λέξη Νίκα. Από αυτή ονομάζεται η εξέγερση εκείνη Στάση του Νίκα ως σήμερα».

Προκόπιος, Υπέρ των πολέμων, 1, 24, έκδ. Haury, 123-124

Καλή επιτυχία !

Tags: , ,
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »