ΤΑΞΗ: Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α. Κείμενο: Η Φιλία (Ενότητα 21

η

).

Από όλα τα αγαθά που κάνουν τη ζωή του ανθρώπου ευτυχισμένη τίποτε δεν είναι

μεγαλύτερο, τίποτε γονιμότερο, τίποτε πιο ευχάριστο από την πραγματική φιλία

(Επικούρειος φιλόσοφος).

Τι είναι όμως η πραγματική φιλία; Είναι ο στενός και θερμός δεσμός δύο ή

περισσοτέρων προσώπων, που στηρίζεται στην αμοιβαία ανιδιοτελή αγάπη και

εκτίμηση· είναι ο πολύτιμος και σταθερός δεσμός που ενώνει ενάρετους ανθρώπους,

στην καταγωγή ξένους ή συγγενείς. Οι εκλεκτότεροι πνευματικοί άνθρωποι όλου του

κόσμου έχουν αναγνωρίσει και έχουν εξυμνήσει την πραγματική φιλία και πολλοί,

από τα αρχαιότατα χρόνια ως σήμερα, έχουν γράψει γι’ αυτήν ότι είναι ένα από τα

πιο απαραίτητα και τα πιο βασικά στηρίγματα του ανθρώπου για την επίλυση των

προβλημάτων του, για την προκοπή του και για την ευτυχία του.

«Συν τε δύ’ ερχομένω», λέει ο Όμηρος· «όταν πηγαίνουν δύο μαζί» μπορούν

οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα καλύτερα και πιο άνετα. Γιατί ο πραγματικός φίλος

θα σε βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων σου ή των κινδύνων που

διατρέχεις και στην επιτυχία των σκοπών σου θα ακούσει τα μυστικά σου· στη

δυστυχία σου θα λυπηθεί μαζί σου και με πίστη θα σου συμπαρασταθεί, στην ευτυχία

σου δε θα σε φθονήσει, αλλά θα χαρεί κι εκείνος ειλικρινά, θα επαινέσει την καλή

σου απόδοση και θα σου ευχηθεί το καλύτερο· δεν θα θελήσει ποτέ να σε

εκμεταλλευτεί· όταν βρίσκεσαι σε ανάγκη, θα σε βοηθήσει· θα κάνει θυσίες για σένα,

θα σε σκέφτεται και όταν βρίσκεται μακριά σου· θα σου πει την αλήθεια και, όταν

πρέπει, θα σε κρίνει με αυστηρότητα, θα είναι ειλικρινής μαζί σου και δεν θα σε

κολακεύει· θα χαίρεται από την παρουσία σου και θα είναι ο συμπαραστάτης σου· θα

σε ενθαρρύνει και θα σε στηρίζει για την κατάκτηση της αρετής και θα σε αποτρέπει

από το κακό· θα κάνει υποχωρήσεις και δεν θα κάνει ο,τιδήποτε το πονηρό, που θα

μπορούσε να προκαλέσει μείωση, πόνο ή λύπη σε σένα. Τα ίδια φυσικά θα

προσφέρεις και συ σ’ αυτόν, για να έχει στερεά θεμέλια η φιλία σας.

Η πραγματική φιλία ανυψώνει τους ανθρώπους ηθικά και πνευματικά, γιατί σ’

αυτήν ο δόλος δεν έχει θέση και η προσφορά είναι αυθόρμητη, εκούσια και

ανιδιοτελής και η αμοιβαία συμπαράσταση στους πνευματικούς στόχους

αποτελεσματική. Η αληθινή φιλία έχει διάρκεια και δεν τραυματίζεται (παρά

σπανιότατα) από τις συκοφαντίες. Μόνο όμως εκείνοι που είναι πραγματικά

καλλιεργημένοι και ενάρετοι αξιώνονται να την προσφέρουν και να την απολαύσουν.

Περιοδικό «Φιλόλογος» τευχ.20

(Απόσπασμα – Διασκευή)

Β. Παρατηρήσεις

1. Τι είναι η πραγματική φιλία, σύμφωνα με το κείμενο, και σε τι μπορούν να

βοηθήσουν οι πραγματικοί φίλοι ο ένας τον άλλο; (2 Μονάδες)

Page 2

2. Να βρείτε τη δομή της δεύτερης και της τρίτης παραγράφου (θεματική

περίοδο – σχόλια – κατακλείδα) και να δώσετε το περιεχόμενο τους με ένα

σύντομο πλαγιότιτλο. (2 Μονάδες)

3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις από τις παρακάτω

προτάσεις, που βρίσκονται στο κείμενο: (1 Μονάδα)

I. Θα ακούσει τα μυστικά του

II. Οι εκλεκτότεροι πνευματικοί άνθρωποι … έχουν αναγνωρίσει…

III. Θα σε ενθαρρύνει και θα σε στηρίζει.

IV. Η προσφορά είναι αυθόρμητη, εκούσια και ανιδιοτελής.

V. Από όλα τα αγαθά που κάνουν η ζωή του ανθρώπου ευτυχισμένη…

4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά σε κάθε πρόταση τις υπογραμμισμένες λέξεις:

(1 Μονάδα)

I. Στην παρέλαση ο σημαιοφόρος περπατούσε καμαρωτός.

II. Ο Γιάννης είναι πρόεδρος της τάξης.

III. Διάβαζε με ευχαρίστηση τα ποιήματα και τα διηγήματά του.

IV. Ο μαθητής διάβασε τα μαθήματά του.

5. Σχηματίστε λέξεις με τα ακόλουθα αχώριστα μόρια: (1,5 Μονάδες)

I. αει-

II. περι-

III. δυσ-

IV. διχο-

V. ομο-

6. Σχηματίστε λέξεις με τα ακόλουθα σύνθετα: (1,5 Μονάδες)

I. α + άξιος

II. δυο + όροφος

III. γη + άνθρακας

IV. από + άνεμος

V. μητέρα + πόλη

7. Να σχηματίσετε το β’ ενικό πρόσωπο του παρατατικού των παρακάτω

ρημάτων. (1 Μονάδα)

I. Συνδέομαι

II. Φαντάζομαι

III. Επικαλούμαι

IV. Αφαιρούμαι.

Γ. Έκθεση

Σε μια εκδήλωση για τη φιλία που οργανώνει το σχολείο σας, παίρνετε κι εσείς μέρος.

Να γράψετε ένα κείμενο 2-3 παραγράφων για παρουσίαση με θέμα τη σημασία που

έχει η φιλία στη ζωή του ανθρώπου. (10 Μονάδες)

ΚΕΙΜΕΝΟ: [Η οικογένεια αλλάζει…]
Τετράδιο εργασιών του μαθητή, Β΄ Γυμνασίου σελ.24
Η οικογένεια είναι ένα μικρό κοινωνικό σύστημα, δυναμικό, που αλλάζει με
πολλούς τρόπους μέσα στο χρόνο. Είναι τα μέλη που την αποτελούν, οι μεταξύ τους
σχέσεις και οι συναισθηματικοί δεσμοί αγάπης και πίστης ανάμεσά τους που διαρ-
κούν για χρόνια ή και δεκαετίες. Αυτό το σύστημα, όπως και κάθε οργανισμός,
λειτουργεί με τους ρόλους που έχουν τα μέλη. Για παράδειγμα, παλαιότερα ο πατέρας
ήταν ο <>, τώρα στα εργαζόμενα ζευγάρια, είναι και οι δύο
<>. Παλαιότερα, η μητέρα έκανε τις δουλειές του σπιτιού, όμως τώρα
που και η γυναίκα εργάζεται, αυτό το ρόλο τον παίρνει πολλές φορές και ο πατέρας
(για κάποιες τουλάχιστον δουλειές) ή ακόμα και τη φροντίδα του παιδιού που
παλιότερα είχε αποκλειστικά η μητέρα. Δηλαδή οι ρόλοι αλλάζουν, όπως αλλάζουν
και οι υποχρεώσεις των μελών, καθώς και τα δικαιώματα, ανάλογα με την ηλικία και
την προσφορά του καθενός στην οικογενειακή στέγη.
Πολλές φορές η οικογένεια αλλάζει μορφή. Τα ζευγάρια χωρίζουν για διάφορους
λόγους, αλλά όταν υπάρχουν παιδιά, οι δεσμοί συνεχίζουν να υπάρχουν, έστω κι αν οι
άνθρωποι ζουν χωριστά .Οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις, οι ρόλοι μπορεί να πέσουν στις
πλάτες του ενός από τους δύο γονείς. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν ο ένας από τους γο-
νείς αναγκάζεται να απουσιάζει –επειδή εργάζεται ή είναι υποχρεωμένος για διάφο-
ρους λόγους να μένει μακριά από την οικογένεια- οι ρόλοι του πατέρα και της μητέ-
ρας εναλλάσσονται στο ίδιο πρόσωπο, με όλο το βάρος που αυτό μπορεί να σημαίνει.
Άλλοτε, όταν οι γονείς δεν μπορούν να είναι κοντά στο παιδί τους, τους γονεϊκούς
ρόλους τους παίρνει ένας τρίτος (για παράδειγμα μια γιαγιά).
Δημοτικό σχολείο και γονείς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2000

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να γράψετε σε μια παράγραφο 8-10 σειρών περίπου την περίληψη του κειμένου.
2. Να εντοπίσετε στη δεύτερη παράγραφο τις συνδετικές λέξεις και φράσεις των προ-
τάσεων και περιόδων και να δηλώσετε τη σημασία τους (αντίθεση, επεξήγηση,
συμπέρασμα, τρόπο, έμφαση, αιτιολόγηση, ή κάτι άλλο).
3. α) Παλιότερα, η μητέρα έκανε τις δουλειές του σπιτιού.
β) Πολλές φορές η οικογένεια αλλάζει μορφή.
γ) Τα ζευγάρια χωρίζουν για διάφορους λόγους.
δ) Όταν υπάρχουν παιδιά, οι δεσμοί συνεχίζουν να υπάρχουν.
ε) Ο ένας γονέας απουσιάζει επειδή εργάζεται.
Αφού βρείτε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς, να γράψετε τι δηλώνουν και
πως εκφέρονται.
4. λόγος, πρόσωπο.
Να γράψετε για την κάθε μία λέξη πέντε (5) άλλες συγγενικές, απλές ή σύνθετες.

(Η κάθε μια ερώτηση βαθμολογείται με 2,5 μονάδες)

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Να γράψετε για το μαθητικό περιοδικό του σχολείου σας ένα κείμενο 2-3
παραγράφων με θέμα:
Τι προσφέρει μια εργαζόμενη γυναίκα στην οικογένειά της και ποιες δυσκολίες
αντιμετωπίζει στην εκπλήρωση των οικογενειακών της υποχρεώσεων;
(10 μονάδες)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 2, σελ.29 του σχ. βιβλίου

1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, η επαγγελματική δραστηριότητα της μητέρας δεν είναι
απειλητική για την ισορροπία της οικογένειας; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη για το
θέμα αυτό; (Μονάδες 2,5)
2. α)Να βρείτε τρεις συνδετικές λέξεις που να συνδέουν τις προτάσεις ή τις παραγράφους του
κειμένου και να δηλώσετε τη σημασία τους.
β)Να δώσετε έναν άλλον τίτλο στο κείμενο. (Μονάδες 2,5)

3 . α) «Αυτό σημαίνει ότι…….υπάρχουν».Να εντοπίσετε στη συγκεκριμένη περίοδο του
κειμένου, τα υποκείμενα των ρημάτων και να επισημάνετε τη μορφή τους.(π.χ ουσιαστικό,
επίθετο, αντωνυμία, πρόταση κ.λ.π.)
β)Να κατατάξετε τα παρακάτω ρήματα στη σωστή συζυγία: απαιτεί, παραμελούνται,
μετατρέπονται, αντιμετώπισαν. (Μονάδες 2,5)

4. α) Υπερένταση, συσσωρεύονται, βιοπορισμός, αναθεωρούνται :Να αναλύσετε τις σύνθετες
λέξεις στα συνθετικά τους μέρη και να βρείτε τη μορφή του α΄ συνθετικού.
β)Να μεταφέρετε τα ρήματα της τελευταίας παραγράφου του κειμένου σε παρελθοντικό
χρόνο. (Μονάδες 2,5)

5. «Ο ρόλος της σύγχρονης οικογένειας στη ζωή των παιδιών
».
Γράψτε σε 2-3 παραγράφους
ένα κείμενο που προορίζεται για δημοσίευση σε σχολικό περιοδικό, βάζοντας ως τίτλο την
παραπάνω πρόταση. (Μονάδες 10)

ΚΕΙΜΕΝΟ:
Η Αμερικανίδα κοινωνιολόγος Γιαν Γιάγκερ κατατάσσει τους φίλους σε τρεις κατηγορίες:
τους περιστασιακούς, τους στενούς και τους κολλητούς. Οι πρώτοι είναι οι πιο συχνοί,
εντοπίζονται κυρίως στο επαγγελματικό περιβάλλον και η σχέση μαζί τους δεν είναι
δεσμευτική. Μ’ αυτούς κουτσομπολεύουμε, πάμε βόλτες, μοιραζόμαστε την αγάπη μας για το
ποδόσφαιρο. Δεν πειράζει που δε βρισκόμαστε συχνά, γι’ αυτό και τα μυστικά που
αποκαλύπτουμε είναι λίγα και ελάσσονος σημασίας. Με τους στενούς μας φίλους βρίσκουμε
παρηγοριά, μοιραζόμαστε μαζί τους τις βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Οι δεσμοί
μιας τέτοιας φιλίας στηρίζονται στην εντιμότητα και στην αγάπη και μας επιτρέπουν σε κάθε
περίσταση να είμαστε ο εαυτός μας. Μας δίνουν έναν ώμο για να κλάψουμε αλλά και να
μοιραστούμε τις χαρές μας. Όσο για τους κολλητούς, είναι οι πιο στενοί από τους στενούς μας
φίλους. Μαζί τους το συναισθηματικό δέσιμο είναι απόλυτο, το ίδιο και η αμοιβαία
εμπιστοσύνη. Αν χρειαστεί τρέχουμε κοντά τους μέσα στα άγρια μεσάνυχτα ή γυρίζουμε άρον
άρον από τις διακοπές μας. «Για να θεωρήσουμε κάποιον φίλο μας ως κολλητό, πρέπει να έχει
φανεί συνεπής και έντιμος απέναντί μας για πολλά χρόνια» τονίζει ο ψυχολόγος Γ. Πιντέρης.
«Η συνέπεια και η εντιμότητα οδηγούν στην εμπιστοσύνη η οποία αποτελεί κολόνα κάθε υγιούς
διαπροσωπικής σχέσης, άρα και της φιλίας».

Από το Διαδίκτυο
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Ποια χαρακτηριστικά έχει η κάθε κατηγορία φίλων, σύμφωνα με το κείμενο;
2. α. Να βρείτε τα μέρη της παραγράφου και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο.
β. Με ποιο τρόπο έχει αναπτυχθεί η παράγραφος;
3. α. Να βρείτε τα υποκείμενα, τα αντικείμενα και το β’ όρο σύγκρισης στις παρακάτω
προτάσεις:
Υποστηρίζεται ότι οι κολλητοί φίλοι είναι οι πιο στενοί από τους στενούς μας
φίλους.
Με τους στενούς μας φίλους βρίσκουμε παρηγοριά στις δύσκολες στιγμές μας.
β. Να μεταφέρετε τα υπογραμμισμένα ρήματα του κειμένου σε αόριστο χρόνο στο
ίδιο πρόσωπο και αριθμό.
4. α. Να σχηματίσετε οικογένειες λέξεων με παραγωγή ή σύνθεση με τις παρακάτω
λέξεις (4 λέξεις για κάθε οικογένεια): φιλία , χρόνια
β. Να βρείτε το α΄ συνθετικό των παρακάτω λέξεων και να σχηματίσετε μ’ αυτό μια
δική σας σύνθετη λέξη: συναισθηματικό, μεσάνυχτα
(Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 2,5 μονάδες)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σε ένα κείμενο 2-3 παραγράφων, που θα δημοσιευθεί στο περιοδικό του σχολείου σας,
να παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους ο άνθρωπος χρειάζεται στη ζωή του φίλους.
(Μονάδες 10)

I. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οι σύγχρονες μαύ ρες τρύ πες
Ενώ οι μίνι μαύρες τρύπες (του διαστήματος) δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτές
από την επιστημονική σκέψη, ο υποφαινόμενος* υποπτεύεται ότι πράγματι
υπάρχουν. Δεν έχουν όμως ηλικία 20 δισεκατομμυρίων, αλλά μόνον είκοσι ετών. Και
ενεδρεύουν σε κάθε ελληνικό σπίτι, σε καφενεία χωριών και σε πλατείες. Οι μαύρες
αυτές τρύπες έχουν μέγεθος 14,21, ή και 27 ίντσες και απορροφούν οτιδήποτε,
ακόμα και μια φωτεινή σκέψη, αν πλησιάσει στον ορίζοντα τους. Χρόνος, αξίες,
ανθρώπινη επικοινωνία εξαφανίζονται προς ένα άγνωστο εσωτερικό, που υπακούει
σε νόμους όχι οικείους στην επιστήμη αλλά γνωστούς στην αγορά.
Ας σημειωθεί ότι οι σύγχρονες μαύρες τρύπες συνήθως εκπέμπουν το χυδαίο ή
την παραμόρφωση της αλήθειας, την πολιτική ασημαντότητα και την αλαζονεία των
ασήμαντων. Σπάνια να προβληθεί λόγος πολιτισμένος ή η γοητεία ενός προσώπου.
Ευτυχώς ο τηλεθεατής – συγγνώμη, ο φυσικός – γνωρίζει ότι η ενέργεια που
εκπέμπουν αυτές οι μαύρες τρύπες αναλώνεται εις βάρος της ίδιας τους της
ύπαρξης. Λέγεται μάλιστα ότι μια πειραματική συσκευή, που στη διεθνή βιβλιογραφία
απαντάται με το όνομα τηλεκοντρόλ, έχει τη δυνατότητα να μεταπηδά ταχύτατα από
το ένα κανάλι – συγγνώμη, τη μια τρύπα- στην άλλη. Έτσι διαχέεται η ενέργεια της
κάθε μαύρης τρύπας και γίνεται λιγότερο επικίνδυνη η παρουσία της.
Υπάρχει μάλιστα και μια νεότερη θεωρία, που διατυπώνεται σε μυημένους
επιστημονικούς κύκλους και σε ώρες άλαλες και μυστικές. Η θεωρία αυτή επιμένει
ότι ένα από τα κουμπιά, συνήθως το επάνω δεξιά, αυτής της σωτήριας πειραματικής
συσκευής είναι σε θέση να εξαφανίσει ολότελα τη μαύ ρη τρύ πα από τον ορίζοντά
μας. Τότε ο άνθρωπος ανακαλύπτει πάλι τους άλλους και τον εαυτό του.
Ανακαλύπτει τις εξαίσιες ή ταπεινές μουσικές του κόσμου και της ζωής, την
πραγματική ζωή που μακράν από τις μαύρες τρύπες έχει άλλες πίκρες και
περιεχόμενο.
Γιώργος Γραμματικάκης, εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 1995 (διασκευή)

*υποφαινόμενος:εγώ ο ίδιος ή αυτός που υπογράφει το κείμενο.

II. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Για ποιες μαύρες τρύπες 14,21 ή και 27 ιντσών μιλάει ο συγγραφέας; Πώς
μπορεί ο τηλεθεατής να μειώσει τις βλαπτικές επιδράσεις της τηλεόρασης ή και
να απαλλαγεί από αυτήν σύμφωνα με τον συγγραφέα;
Μονάδες 2,5

Β. 1) Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου.
2) Να διακρίνετε τη δομή της τρίτης παραγράφου του κειμένου (θεματική
πρόταση, λεπτομέρειες - σχόλια, πρόταση κατακλείδα, αν υπάρχει)
Μονάδες 2,5

Γ. 1) σπάνια, νεότερη: να σχηματίσετε τα μονολεκτικά και τα περιφραστικά παραθετικά του παραπάνω επιρρήματος και επιθέτου (τα παραθετικά του επιθέτου να γραφούν στο ίδιο γένος , αριθμό και πτώση που βρίσκεται αυτό και να γραφεί και το σχετικό και το απόλυτο υπερθετικό). Μονάδες 0,5 2) απορροφούν, επιμένει, εξαφανίζονται, απαντάται, εκπέμπουν: αφού δηλώσετε τη φωνή, τη συζυγία και την τάξη στην οποία ανήκουν τα παραπάνω ρήματα, να τα μετατρέψετε στον αόριστο. Μονάδες 1 3) Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα αντικείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων και να τα χαρακτηρίσετε ως εξωτερικό ή σύστοιχο, αν το ρήμα είναι μονόπτωτο, και άμεσο ή έμμεσο, αν το ρήμα είναι δίπτωτο. i. Τότε ο άνθρωπος ανακαλύπτει πάλι τους άλλους και τον εαυτό του. ii. Οι μαύρες τρύπες μας εκπέμπουν συνήθως το χυδαίο ή την παραμόρφωση της αλήθειας. iii. Το επάνω δεξιά κουμπί του τηλεκοντρόλ εξαφανίζει ολότελα τη μαύρη τρύπα από τον ορίζοντά μας. iv. Ο άνθρωπος χωρίς τη «μαύρη τρύπα» ζει την πραγματική ζωή και όχι εικονική. Μονάδες 1 Δ. 1) δισεκατομμυρίων, βιβλιογραφία, σύγχρονες, τηλεθεατής, άλαλες: Να χωρίσετε τις παραπάνω λέξεις στα δύο μέρη από τα οποία έχουν σχηματιστεί. 2) λόγος, νόμος, ζωή: να σχηματίσετε τρεις ετυμολογικές οικογένειες για τις παραπάνω λέξεις που η κάθε μια να περιλαμβάνει μια παράγωγη λέξη, μια σύνθετη με α΄ συνθετικό τη λέξη που σας δίνεται και μια σύνθετη με β΄ συνθετικό τη λέξη που σας δίνεται. Μονάδες 2,5 παράγωγη ως α΄ συνθετικό ως β΄ συνθετικό λόγος νόμος ζωή Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ Υποθέστε ότι σας ζητούν να γράψετε ένα σύντομο άρθρο για τη σχολική εφημερίδα (2-3 παραγράφων) με θέμα τις αρνητικές επιδράσεις της τηλεόρασης στη ζωή των νέων. Μονάδες 10

Α. Κείμενο:Αυτή η μαγική εικόνα..
Στην Ελλάδα η τηλεόραση κάνει τα πρώτα της βήματα το 1966 με ένα κανάλι , και
λίγα νοικοκυριά θα νιώσουν τη μαγεία του « σπιτικού κινηματογράφου ».
Από την εποχή της παρεΐστικης τηλεθέασης στα καφενεία και στα σπίτια φίλων
έως σήμερα , την πολυκαναλική κοινωνία , πολλά έχουν αλλάξει .κυρίως έχει αλλάξει
Η σχέση μας με αυτό το μέσο που οι ειδικοί το αποκαλούν το κατεξοχήν Μέσο Μαζι-
κής Επικοινωνίας ή Ενημέρωσης.
Σήμερα, όλα σχεδόν τα νοικοκυριά στις δυτικές χώρες έχουν τουλάχιστον μία τη-
λεόραση, ενώ πολλά πλέον διαθέτουν και δύο και τρεις τηλεοπτικές συσκευές , δια-
σκορπισμένες σε διάφορα δωμάτια του σπιτιού…(Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό;)
Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει πόσο πολύ έχει εισβάλει στη ζωή μας μια οικια-
κή συσκευή ,η οποία όχι μόνο μας ψυχαγωγεί , αλλά μας πληροφορεί , μας μαθαίνει ,
μας δείχνει πώς θα είμαστε στον αφρό των ημερών .
Εμείς, πιστοί απέναντί της ,της αφιερώνουμε τουλάχιστον δύο ώρες τη μέρα , αφού
τη θεωρούμε το σημαντικότερο μέσο ψυχαγωγίας , αφού οι εκπομπές της γίνονται
σημείο αναφοράς , αφού τα πρόσωπά της γίνονται δικά μας .
Και όμως , αυτός ο κόσμος , ο βουτηγμένος στην απέραντη απελπισία ή στην ανε-
ξήγητη αισιοδοξία και τρέλα, εξακολουθεί να μην είναι ο αληθινός , ο δικός μας
κόσμος. Εξακολουθεί να είναι ένας κόσμος όπου εμείς δεν έχουμε παρά μόνο ένα
μέσο αντίδρασης και άρνησης, το ζάπινγκ και το μαύρισμα της οθόνης.
Για να μην έχουμε λοιπόν «Έγχρωμη TV,ασπρόμαυρη ζωή », ας μετατρέψουμε
αυτό το μαγικό κουτί σε εργαλείο γνώσης και γνωριμίας με τον Άλλο, τον Κόσμο έξω
και γύρω από εμάς .

Β. Ερωτήσεις:1)Ποιο κόσμο μας παρουσιάζει η τηλεόραση και πώς πρέπει εμείς να
τη χρησιμοποιούμε; Εσύ πόσο κριτικά βλέπεις τηλεόραση ;
2)Να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο κείμενο.
3)Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.
4)Να γράψετε από μία παράγωγη και από μια σύνθετη λέξη των λέξεων:κόσμος, ζωή,
φίλος.

λέξεις παράγωγη
ως α συνθετικό ως β συνθετικό
κόσμος

ζωή

φίλος

Γ. Παραγωγή λόγου. Να γράψετε 2-3 παραγράφους με θέμα : « Η τηλεόραση έχει
μπει σε μεγάλο βαθμό και αδιάκριτα στη ζωή μας-πολύ περισσότερο έχει εισβάλει
στη ζωή των νέων. Ποια σχέση νομίζετε ότι υπάρχει μεταξύ τηλεόρασης και νέων και
ποιες συμπεριφορές τους επηρεάζει ;»
«Κομπιούτερ για κάθε μαθητή;» Όχι ευχαριστώ . . .
«Ένα λάπτοπ για κάθε μαθητή. Αυτό είναι το «κλειδί» της επιτυχίας για τα σχολεία του
εικοστού πρώτου αιώνα. Ή τουλάχιστον, αυτό μας έλεγαν οι ειδικοί. Οι μαθητές Λυκείου του
Λίβερπουλ, όμως, στη Νέα Υόρκη, χρησιμοποιούσαν τα κομπιούτερ που τους είχε δώσει το
σχολείο για να κλέβουν λύσεις στα προβλήματα και για να «κατεβάζουν» π @ ρ ν ό. Έτσι, η
διεύθυνση του σχολείου θα καταργήσει από φέτος το φθινόπωρο το πρόγραμμα «κομπιούτερ για
κάθε μαθητή». Το ίδιο θα κάνουν και άλλα αμερικάνικα σχολεία.
Το πρόγραμμα «κομπιούτερ για κάθε μαθητή» είχε στόχο να ετοιμάσει τα παιδιά για τη νέα
ψηφιακή εποχή και να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα παιδιά που είχαν και τα άλλα που δεν
είχαν κομπιούτερ στο σπίτι. «Ύστερα από επτά χρόνια, δεν υπήρξε κανένα στοιχείο που να δείχνει
κάποια βελτίωση στις επιδόσεις των μαθητών από τη χρήση αυτών των κομπιούτερ», λέει στην
εφημερίδα «Τάιμς της Νέας Υόρκης» ο Μαρκ Λόσον, διευθυντής της σχολικής επιθεώρησης του
Λίβερπουλ ( …).
Σε πολλές αμερικανικές σχολικές αίθουσες τώρα δεν θα δει κανείς ούτε ένα λάπτοπ. Οι
δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν επιστρέψει στα παλιά: γράφουν με ένα κομμάτι κιμωλία στον
μαυροπίνακα και διαβάζουν μέσα από βιβλία, επειδή διαπίστωσαν πως έχασαν το χρόνο τους με
διάφορα τεχνικά προβλήματα των κομπιούτερ εις βάρος της διδασκαλίας. «Ας μην κρυβόμαστε, για
να μάθεις τα Μαθηματικά πρέπει να πάρεις στο χέρι σου μολύβι και χαρτί», λέει η καθηγήτρια
Μαθηματικών, Αλις Μακόρμικ. Οι περισσότεροι συνάδελφοί της προτρέπουν τους μαθητές τους να
μην χρησιμοποιούν κομπιούτερ (…)
Στη βιβλιοθήκη του Λυκείου του Λίβερπουλ πολλοί μαθητές κουβαλούν μαζί τους λάπτοπ,
αλλά οι καθηγητές τους δεν παύουν να τους λένε να μην παραμελούν τα βιβλία και τις εφημερίδες.
«Επειδή μπορούν να πληκτρολογήσουν μία λέξη και να βρουν αυτόματα κάποιες πηγές, νομίζουν
πως εκεί τελειώνει η δουλειά τους», εξηγεί ένας από αυτούς τους καθηγητές. «Όμως έτσι χάνουν
την τέχνη της σκέψης».
(Από τα «Νέα», του Ρούσσου Βρανά)

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Για ποιο λόγο πολλά αμερικανικά σχολεία αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το
πρόγραμμα «κομπιούτερ για κάθε μαθητή»;

Β. Αφού μελετήσετε τη δομή κάθε παραγράφου του κειμένου, να γράψετε έναν
πλαγιότιτλο για κάθε μία.

Γ. α) Να ετοιμάσει, να δείχνει, νομίζουν, δεν παύουν, χάνουν.
Να γράψετε τα αντικείμενα των παραπάνω υπογραμμισμένων ρημάτων και να δηλώσετε σε ποιο μέρος του λόγου ανήκουν τα αντικείμενα αυτά. β) Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις αντωνυμίες που είναι σε κύκλο και να δηλώσετε το συντακτικό τους ρόλο. ∆. α) Να ξαναγράψετε την τελευταία παράγραφο αναφερόμενοι στο παρελθόν. β) Ποιο είναι το β΄ συνθετικό στις λέξεις που ακολουθούν και τι μέρος του λόγου είναι; Τι μέρος του λόγου είναι η σύνθετη λέξη που προκύπτει; χρησιμοποιούν, μαυροπίνακα, πληκτρολογούν, βιβλιοθήκη, εφημερίδα Ε. ΕΚΘΕΣΗ: Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών (Η/Υ) στη σχολική εκπαίδευση, στο πλαίσιο αναβάθμισης του σχολείου, πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες και κίνητρα μάθησης στο μαθητή; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας σε δύο με τρεις παραγράφους.
Κείμενο 3. Η ντροπή των πλαστικών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.Ποιό είναι το πρόβλημα το οποίο θίγει ο αρθρογράφος του πιο πάνω
κειμένου; Να αναπτύξετε τον προβληματισμό του μέσα σε 3-4 σειρές.

2.Ποιό είναι το θέμα της δεύτερης παραγράφου; Να δώσετε έναν
πλαγιότιτλο σ’αυτήν. Να γράψετε συνδετικές λέξεις και φράσεις ,με τις
οποίες γίνεται η μετάβαση από τη μια πρόταση στην άλλη μέσα στην ίδια
παράγραφο.

3.α) Στις παρακάτω προτάσεις βρείτε τους επιρρηματικούς
προσδιορισμούς και τον τρόπο με τον οποίο εκφέρεται ο καθένας από
αυτούς:
-Οι ράμπες για τα αναπηρικά αμαξίδια σε πεζοδρόμια δεν είναι αρκετές .

-Οι ζωγραφιές των μαθητών θύμιζαν σχεδόν αποκλειστικά θανατικά.
-Ξεπερνώντας τον εαυτό μου, .βγαίνω ορμητικά τσαλαπατώντας
βαλίτσες και τσάντες.
-Τα παιδιά ,όταν άκουσαν το δάσκαλο να μιλάει για το περιβάλλον,
σκέφτηκαν τα σκουπίδια και τη βρομιά.
-Κάθε μέρα βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους αδιάφορους για την
καθαριότητα του περιβάλλοντος.
β)Από τα παρακάτω επίθετα να γράψετε τα παράγωγα τους επιρρήματα
και να σχηματίσετε τα παραθετικά των επιρρημάτων :
βαθύς –συνεχής –δυνατός.

4)Να συγκεντρώσετε τις λέξεις και τις φράσεις του κειμένου που
αναφέρονται στις αιτίες και τα αποτελέσματα του προβλήματος που
θίγεται και να τα εντάξετε στην αντίστοιχη στήλη. Έπειτα με λέξεις και
φράσεις του κειμένου καθώς και δικές σας να συμπληρώσετε τη στήλη
που αναφέρεται στους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος .

ΑΙΤΙΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ «Με ποια επιχειρήματα θα μπορούσατε να πείσετε έναν συμμαθητή σας να συμμετάσχει σε μια εκστρατεία καθαριότητας των ακτών της πόλης σας ανάλογη με αυτήν που βλέπετε στην εικόνα. Να εκθέσετε τα επιχειρήματά σας σε 3 παραγράφους»

13 Responses to “ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ”
 1. πανοσ says:

  thanks teleia

 2. ΒΑΓΓΕΛΗΣ says:

  ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 3. Πέμυ says:

  σουπερ!!!!!!

 4. kali h istoselida sas alla kati gia tin ek8esi ???

 5. einai super

 6. katapliktika

 7. marakiiiiiii says:

  bravo….poli kalo to iliko kai voi8aei para poli…..
  thanks….
  poli kali doulia…!;)

 8. Apostolakis says:

  Na ROTISO KATI ? EFOSON O KATHENAS MAS VRISKETAI SE DIAFORETIKA SXOLEIO ME DIAFORETIKOUS DASKALOUS , POS EINAI DINATON NA PESOUN AYTA TA THEMATA ?
  EKTOS KAI EAN EINAI PARADEIGMATA !

 9. POPO FITOUKLES…… OLI SAS

 10. symfwnw me tn apostolaki …apo th stigmh pou exoume diaforetikoys ka8hghttes……!!!!! gia analysh tpt aytou tou kommatiou

 11. χα χα χα says:

  xa xa xa ta pisteuete auta re blakies h jadelfi mou pou ixe dvsi itan telios diaforetika gia auto
  mougka!!!!!!!!!!!!!!!

 12. οκ καλα ολα αυτα,αλλα γραφω αυριο κ προσπαθω να βρω ασκησεις γραμματικης στην γλωσσα κ δν βρισκω τπτ!!! heeeelp…

 13. mporei na einai paradigmata re paidia!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »