ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου
διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου
θρησκευτικα α γυμνασιου βοηθημα
θρησκευτικα α γυμνασιου λυσεις
θρησκευτικα β γυμνασιου
θρησκευτικα α γυμνασιου απαντησεις
θρησκευτικα α γυμνασιου διαγωνισμα
θρησκευτικα α γυμνασιου εξετασεισ 2012
θρησκευτικα α γυμνασιου βιβλιο καθηγητη
θρησκευτικα α γυμνασιου σοσ θεματα
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου

here:

 http://physics.yooblog.gr/2012/11/19/637…

ΘΕΜΑΤΑ
1.Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής και γιατί μας μιλούν;
2.Τι είναι οι θεόπνευστες αλήθειες στην Π.Δ. και τι οι ανθρωπομορφικές εκφράσεις του
Θεού;
3Ποιο είναι το όνομα του Θεού στην Π.Δ. και τι σημαίνει;
4.Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης και η Σκηνή του Μαρτυρίου;
5.Τι ήταν οι Κριτές;
6.Ποιο ήταν το έργο των προφητών;
7.Ποιοι άνθρωποι αποτελούσαν το υπόλειμμα;
8.Να βάλετε ένα Σ (σωστό) μπροστά από κάθε σωστή πρόταση και ένα Λ(λάθος)
μπροστά από κάθε λάθος πρόταση.
α. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν όλα στα Εβραϊκά.
β. Ο Φαραώ επέτρεψε στους Ισραηλίτες να αναχωρήσουν από την Αίγυπτο χωρίς να αντιδράσει καθόλου.
γ. Τα περισσότερα από τα ποιητικά βιβλία της Π. Δ. αποδόθηκαν στον Σολομώντα εξαιτίας της πολυθρύλητης σοφίας του βασιλιά.
δ. Η Συναγωγή ήταν το αγαπημένο βιβλίο των Ισραηλιτών.
ε. Η επιστημονική γνώση μας δίνει τη χαρά να μαθαίνουμε πώς δημιουργήθηκε και εξελίχτηκε το σύμπαν, η Αγ. Γραφή μας δίνει τη χαρά να γνωρίζουμε ποιος και για ποιο λόγο δημιούργησε τη ζωή.
στ. Στον παράδεισο ο Θεός στερεί την ελευθερία από τους πρωτόπλαστους.
9. Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις:
1.Μωυσής α. Βασιλιάς
2.Σαμουήλ β. Προφήτης της αγάπης
3.Σολομών γ. Κριτής
4.Ωσηέ δ. Προφήτης της ειρήνης
5.Μιχαίας ε. Εμμανουήλ
6.Μεσσίας στ. Ηγέτης των Ισραηλιτών

1)
α) Τι σημαίνει η λέξη « Διαθήκη» στη Βίβλο;
β) Ποιο είναι το περιεχόμενο της Π. και της Κ. Διαθήκης;
2)
Τι γνωρίζετε για τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας;
3)
Ποιες είναι οι επαγγελίες ( υποσχέσεις ) του Θεού στον Αβραάμ;
4)
Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι σημαίνει;
5)
Πως εννοούμε την Εκλογή του Ισραήλ από τον Θεό;
6)
Τι συμβολίζουν –προεικονίζουν για τους χριστιανούς τα παρακάτω γεγονότα της Π. Διαθήκης:
α) Φλεγόμενη Βάτος
β) Διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας
γ) Μάννα
7)
Στο όνειρο του Ιακώβ μια σκάλα ένωνε τον ουρανό με τη γη
α) Ποιο πρόσωπο συμβολίζει αυτή η σκάλα.
β) Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
8)
Ποια είναι η θεολογική σημασία των παρακάτω ανθρωπομορφικών εκφράσεων:
α) Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με χώμα και νερό.
β) Ο Θεός φύσηξε στο πρόσωπο του ανθρώπου.
γ) Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον κήπο.
9)
Τι ονομάζεται «πρωτευαγγέλιο» και πιο το περιεχόμενό του;1) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Ο κλειστός κατάλογος των βιβλίων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όπου κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι, αποτελεί τον __________ της Αγίας Γραφής.
Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ___ και ανάλογα με το περιεχόμενό τους χωρίζονται σε ____________, ___________ - ___________ και ____________.
Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πριν γίνουν γραπτά κείμενα ήταν ____________ ____________.
Η Αγία Γραφή, άρα και η Παλαιά Διαθήκη, είναι βιβλίο ____________ γιατί ο Θεός φανέρωσε αλήθειες που μόνοι τους οι άνθρωποι δε θα μπορούσαν να καταλάβουν.
2) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης έγραψαν χρησιμοποιώντας κατάλληλες ___________ και ___________, ζωντανές δηλαδή εκφράσεις από τις παραδόσεις του τόπου τους και από την καθημερινή ζωή, που δύσκολα ξεχνιούνται.
Η γη Χαναάν είναι η χώρα που ο Θεός _____________ στο λαό του, γι’ αυτό και ονομάστηκε ____________________________ (=χώρα της __________), όπως επίσης και _____________ (=χώρα των _____________)
Οι _________ ήταν ηγέτες που τους καλούσε ο ίδιος ο Θεός να βοηθήσουν το λαό του σε κρίσιμες ώρες.
Το βιβλίο των __________ πήρε το όνομά του από το μουσικό όργανο ____________ και συνδέθηκε με το όνομα του βασιλιά ________.
3) Κυκλώστε (Σ) για σωστό και (Λ) για λάθος:
Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απαραίτητη στη λατρεία της Εκκλησίας.
Σ Λ
Ο Θεός αποκάλυψε τις θείες αλήθειες «φωνάζοντας» από τον ουρανό.
Σ Λ
Το κριτήριο εκλογής των κριτών από το Θεό ήταν η μεγάλη εμπιστοσύνη τους σ’ αυτόν. Σ Λ
Ο Δαυίδ αναγνώριζε τη βοήθεια του Θεού πίσω από όλα τα κατορθώματά του. Σ Λ
Οι ψευδοπροφήτες εξυπηρετούσαν τα σχέδια και τις σκοπιμότητες των ισχυρών. Σ Λ
4) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Το όνομα «__________» προέρχεται από το όνομα μιας πόλης στα παράλια της Φοινίκης.
Οι __________, μετά τη δράση τους, επέστρεφαν στην ιδιωτική τους ζωή ή υπηρετούσαν το λαό ως ισόβιοι __________ χωρίς να μεταβιβάζουν το αξίωμα αυτό στα __________ τους.
Ο _________ ήταν 30 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 40 χρόνια.
Ο Θεός καλούσε τους __________ και τους όριζε μια μεγάλη αποστολή: να κάνουν γνωστό το θέλημά του στους ανθρώπους.
Οι ___________ δεν αρκούνταν στο να ελέγχουν αυστηρά και να προειδοποιούν το λαό. Άνοιγαν μπροστά τους ένα παράθυρο ελπίδας μιλώντας για την εποχή του _________.
Οι _______________χωρίς να έχουν τη φώτιση του Θεού καμώνονταν πως «προφήτευαν».
5) Να βάλετε στη σωστή στήλη τα παρακάτω ονόματα:
Ιερεμίας, Σαμουήλ, Ησαίας, Γεδεών, Δανιήλ, Αμώς, Σαμψών, Δεββώρα, Μιχαίας, Ιεφθάε, Ιωνάς και Ιεζεκιήλ
Α. Κριτές Β. Προφήτες
6) Ποια η διαφορά της «Διαθήκης» ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη;
7) Τι εννοούμε όταν λέμε ότι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιούν ανθρωπομορφικές εκφράσεις;
8) Σε ποιους απευθυνόταν το κήρυγμα των προφητών και ποιες οι συνέπειες για τη ζωή τους;
9) α) Με ποια λόγια άρχιζαν το κήρυγμά τους οι προφήτες;
β) Ποια είναι η αντιπροσωπευτική φράση του προφήτη Ωσηέ;

1.
Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποια τα μέρη της Αγίας Γραφής;
2.
Ποιο είναι το Όνομα του Θεού που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή και τι σημαίνει αυτό;
3.
Γιατί η πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο ήταν τρομερή, αλλά και θαυμαστή;
4.
Για ποιο λόγο ο Θεός κάλεσε τον Ιουδαϊκό λαό να συνεργαστεί μαζί του;
5.
Ποιο ήταν το έργο των προφητών και γιατί καταδιώχθηκαν από τους συγχρόνους τους;
6.
Ποια ήταν η πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία και ποιες δυσκολίες συνάντησαν;
7.
Η γυναίκα πλάστηκε από την πλευρά του άνδρα(Αδάμ). Ποιες αλήθειες μας διδάσκει η φράση αυτή;
8.
Σημειώστε σωστό ή λάθος στις παρακάτω προτάσεις
α) Ο Ισαάκ ήταν παιδί της επαγγελίας του Θεού.
β) Ο Μωυσής δελεάστηκε από τα πλούτη του Φαραώ και θέλησε να μείνει στο παλάτι του.
γ) Ο Αβραάμ υπήρξε παράδειγμα εμπιστοσύνης στο Θεό.
δ) Οι Ιουδαίοι στην αιχμαλωσία λησμόνησαν το Θεό και τη διαθήκη του.
ε) Ο Γεδεών αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς γιατί ήθελε να μείνει ισόβιος κριτής.
9.
Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α’ με τις λέξεις της στήλης Β’(περισσεύει μια
λέξη της στήλης Β)
Α. Β.
1. Μεσσίας α) Συμφωνία
2.Ναός β) Φαραώ
3. Διαθήκη γ) Πρωτοτόκια
4. Πληγές δ) Χριστός
5. Ιακώβ ε) Σάρρα
Στ) Σολομώντας

52 Responses to “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ”
 1. lololololol

 2. Γιαννης says:

  Χρησιμοποιωντας στοιχεια απο τη φετινη σας Ιστοριας

 3. thanks

 4. ANONYMOUS says:

  ΒΑΛΤΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΕΩ THANKS

 5. χαλια μαθητρια στα θρησκευτικα... says:

  dikio exei o “ANONYMOUS”! valte tis apantiseis gia emas tus skrapades! :P

 6. μαρια says:

  valte apanthseis!!!!!!!@!!!!@#@!###@!

 7. ANONYMUS2 says:

  BALTE TIS APANTHSEIS !!!!!!!! LOL :p

 8. pseftika einai reeeeeeee.oti na nai eiste

 9. christina says:

  siga na min pesoun afta stis eksetaseis……………..

 10. Anonymous says:

  ma douleuomaste tr??siga m apanthsw tr egw se ola auta….balte kai kamia apanthsh dn tha pathete kai tpt.!!!

 11. crazy girl says:

  re paidia an epeftan auta stis exetaseis oloi twra tha grafame 20!!!!!!!!!!! min eiste xazoi!!!!

 12. crazy girl says:

  re paidia an epeftan auta stis exetaseis twra oloi tha grafame 20!!!!!!!!!!!!! eiste xazoi!!!!!!!!!

 13. anonymous says:

  relax…..oloi 8a perasete!!!!!

 14. Pfff…Egw ckata 9 grapcw…
  Dyckolec erwticeic…Poli dickolec..
  Ap to prwi diavazw k akoma n vgalw tn ylh..
  EIpa n pca3w k ct Internet mipwc ehun tpt k eftyxwc kati vrhka…
  Einai dynaton n mac dinun 150 erwticeic?:s :S :S

 15. poli wraia doyleia….mas voithoyn arketa oi askiseis…akomi kalitera tha itan an eixate valei kai tis apantiseis!

 16. ο_Ο)Guy says:

  wraia ola auta alla oi apantiseis ti 8a peiraze einai gramenes xD

 17. oi.apadhseis.vriskodai.st.vivlio.paidakia!:)
  *dn.eipe.knns.oti.9a.pesun.akrivws.ta.idia!
  **eleos.poia.9rhskeytika.ein.sg.to.dyskolo.m9m!!
  jesus!

 18. Anonymous says:

  koita3te dn 3rw ama 9a pecoun alla ama pecoun…paei !!!
  kala peraca vevea 20 eixa ke cta tria trimina alla 9elw na grapcw kalaaa…. :(
  aurio m emeine na diavasw k exw vgalei (pou leei o logoc) ligo panw apo tn mici uli…allla dn ta vlepw kla ta pragmata :@

 19. auta einai para pola re seis

 20. rr valte apdiseis … siga mn katsw na ta psa3w egw sto biblio …
  :@

 21. paidia emas mas evalan polla…pfffff…..

 22. re paidia siga to duskolo mathima…ki e3allou dn eipe kaneis oti tha boun ola afta!apla afta einai ta simantika…!kai kalo tha htan na vreite eseis tis apanthseis gia e3askhsh kiolas! :))

 23. pooooo ti ntixi mou tpt den 3erw … gamoto

 24. einai paneykola …!!mono po0 se emas 8a peso0n alla gt se ka8e ma8hma edine erwthseis k tr 8a peso0n kapoies apo aytes …tespa …!

  prepei n ata grapso0me ola oi mpor0me aspo0me apo ta 9 k diale3o0me ta 6??

 25. ΑΠΟ ΤΑ 9 ΓΡΑΦΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΑ 6

 26. anonymous says:

  mipos na eixate & apantiseis ???? tnx

 27. mporei omos na einai na ta apontiso0me ola

 28. Anonymous says:

  exeis dikio prepei na exei kai apantiseis kaltera! :)

 29. Anonymous says:

  Βάλτε τις απαντήσεις για εμάς τους Έξυπνους! :D

 30. pfTo Poio Sigouro 8ema Pou To Exoun Balei Se 4 Sxoleia ….Einai

 31. ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΟΥΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΠΟΛΥ SOSAKIA.ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝΕ.

  Υ.Γ.ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΝ ΖΗΤΑΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΛΙΓΟ ΨΑΞΙΜΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟ.ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΙ ΣΑΣ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΑΤΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ; ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ

 32. ΣΤΕΛΑ says:

  thanks paidia alla…. lol apantiseis??? :-@ ok !!! den peirazei.. alla paidia diabasteta !! stin biologia kai tin istoria mpikan 2-3 erotiseis apo to internet !! :-) kali epitixia se olous… alla kai kati asxeto .. stin logotexnia epesai ” o dromos gia ton paradeiso einai makrus !!! hehehe !! diabaste na grapsete oloi 20 !!!!! ….. :-) <33

 33. xruCakii says:

  re cigoura 8a pecoun auta ctic e3etaceic ‘i tcampa 9a ta diavaco???

 34. ~nata_lu~ says:

  ante re paideia mhn eiste gelioi!!diavaste ta gia na 3eperdeuete kai na grapsete 20 kai oi etoimes apanthseis na sas leipoun!!psa3te sta vivlia sas kai 8a ta vrhte!!kalh epituxia se olous!

 35. ~nata_lu~ says:

  ax stella thnx 8a to exw sto mualo m!

 36. Anonymous says:

  re paidia valte kai tis apanthseis gt olh th xronia den anoi3a biblio

 37. aRia k TeloSs says:

  paidia emac epecan ta poio polla apo edw diabacteta!!!!! L.oL mn lete blakies ta 8rhkeutika einai paneukolaa!!!! kai kati teleuteo exo0me ena dackalo huhu^^ L.O.L ! xD :$ :SsS

 38. kapoios... says:

  paidia egw p egrapsa 9rhskeutika sas lew oti osa epesan ta eixe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :)

 39. tA peRiSSoterA pOU ipaRXoun edO mESA pesaN….!!!!!!! :) itAn paNEfkoLa!!!!!! :)

 40. RE PAIDIA OLA EINAI MIA IDEA GRAFTE TO PISTEYo KE TELOS

 41. i ali8eia einai oti mporoun na valoun apanthseis….dld an emeis dn vriskoume mia erwthh
  kai dn kseroume thn apanthsh ths pws 8a th vriskoume….
  alla entaksei re paidia eukola eina arkei na diavasete pl kala…
  alla edw pou ta leme dn ksereis kai th na diavaseis….
  na diavaseis oloklira keimena grafontas 2 selides gia ka8e ena…
  h ta koutakia pou mporei na mn ta 8ewroun simantika??

 42. ti lete mwre dn peftoun ola auta mas vazoun 9 8emata kai apo auta dialegoume ta 6

 43. ti apantiseisre!!!
  elleos!!
  eiparxei paidi pou na mn ta xeri auta!!!!ososkrapas kai na eisai…….auta ta gnwrizeis…:)

 44. poia ine ta poio sos mporeite na mu pite?

 45. poia ine ta poio sos?

 46. polla einai r!!!

 47. Anonymous says:

  giati ta exoyme mauei auta;;;;;;;; diskola einai!!!!

 48. maria!!!!:) says:

  paidia ego egrapsa 20!!!!!!!!!!!!ime ligo fito ok alla autes oi erotisis pou epesan itan paneukoles!!!!!!!pragmatika teliosa se 10 lepta!!!!!opoioi den exoun grapsi na me rotisoun na tous po apantisis!!!!!!

 49. eiste oli treloi!siga min edasan erwtiseis an ebazan 9a tous epeute o k……. tous

 50. lame vangogh says:

  Poia einai i apantisi stin erotisi: “2.Τι είναι οι θεόπνευστες αλήθειες στην Π.Δ. και τι οι ανθρωπομορφικές εκφράσεις του
  Θεού;” ????????????????
  maria!!!!:) , ti sas evalan???

 51. agapoulini says:

  ki omos paidia…….tr tha pao 2 gymnasiou k t perisotera apo ayta epesan!!!!!!!!

 52. Aftec h erwticic poO grafei einai oloi h ylh poO mac ebalan xaxaxa

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »